Mimo iż uchwałę o powołaniu Gminnej Rady Seniorów radni podjęli ponad rok temu, to dopiero teraz można rozpocząć nabór kandydatów.  – Wojewoda uchylił naszą uchwałę, ale po przeanalizowaniu dokumentów skierowaliśmy sprawę do sądu, a ten przyznał rację nam – wyjaśnia wójt Gminy Kozłowo, Marek Wolszczak. Uchwała jest ważna, więc można rozpocząć nabór kandydatów. Wnioski można składać od 6 maja do 6 czerwca w sekretariacie urzędu gminy.

Przypomnijmy najważniejsze założenia. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z 20 osób, a w jej skład wchodzą mieszkańcy gminy Kozłowo, którzy ukończyli 55 rok życia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Członkowie rady pełnią swoją funkcję społecznie i za udział w pracach nie otrzymują  żadnego wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane pracą w Gminnej Radzie Seniorów powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać z naszej strony internetowej KLIKNIJ TUTAJ lub otrzymać w pokoju 22 Urzędu Gminy. Kandydaci muszą zebrać co najmniej 10 podpisów osób, udzielających im poparcia.