Na mocy porozumienia zwartego pomiędzy Gminą Kozłowo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w Urzędzie Gminy w Kozłowie rozpoczyna działalność Punkt Informacyjno – Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” adresowany jest do  właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych i przewiduje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Punkt świadczy nieodpłatne usługi w zakresie:

- informowania na temat możliwości skorzystania z programu

- doradztwo przy staraniu się o dofinansowanie

- pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie

- pomoc w rozliczeniu dotacji.

Punkt czynny będzie w każdy wtorek i środę w godz. 13.00-15.00 oraz w każdy czwartek i piątek w godz. 12.00-15.00 i mieści się w Urzędzie Gminy w Kozłowie – pokój 24. Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem punktu: osobiście lub telefonicznie na nr 89 625 08 22 (tylko w godzinach pracy punktu).

 

30 czerwca o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbędzie się spotkanie informujące o zasadach Programu dla mieszkańców gminy Kozłowo.