Z inicjatywy radnej Barbary Marchel mieszkańcy Cebulek spotkali się w sobotnie popołudnie i wzięli sprawy w swoje ręce. Zakasali rękawy, założyli rękawiczki i wyposażeni w worki posprzątali całą wieś.

Wspólna praca połączyła starszych i młodszych mieszkańców. W takim towarzystwie praca szła nie tylko sprawie, ale sprawiała również przyjemność. Nagrodą była nie tylko czysta wieś, ale i ognisko zorganizowane przez sołtysa. Cebulki zapoczątkowały wielkie sprzątanie gminy.

Podobne inicjatywy podjęto również w innych sołectwach. Z inicjatywy sołtysa Grzegorza Kacprzyckiego mieszkańcy Szkotowa posprzątali nie tylko wieś, ale również plażę! Brawo Wy! Super inicjatywa, jeszcze lepsze wykonanie.