W ramach cyklu „Ludzie z pasją” 15 stycznia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyło się spotkanie z Waldemarem Smaszczem – polskim historykiem literatury, krytykiem, eseistą, tłumaczem. 

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II, dlatego podczas prelekcji literaturoznawca opowiedział młodzieży o niezwykłych osobowościach: Janie Pawle II i zaprzyjaźnionym z papieżem ks. Janie Twardowskim. Podczas wykładu pan Waldemar Smaszcz podkreślał, że miłość do Boga, literatury i kraju zbliża ludzi oraz umacnia więzi międzyludzkie.                                   

GALERIA: