16 stycznia w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Zaproszonych gości powitała pani dyrektor Beata Żujewska i podziękowała im za przybycie. Ciepłe słowa i życzenia, Babcie oraz Dziadkowie, usłyszeli też z ust Barbary Szczepkowskiej - Zastępcy Wójta Gminy Kozłowo. W uroczystości uczestniczyli również zaproszeni goście: Alicja Hołubowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo oraz Jadwiga Granica, Przewodnicząca Rady Rodziców i Radna Rady Powiatu Nidzickiego.

Dzieci z grup przedszkolnych: Pszczółki i Biedronki zaprezentowały program artystyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki. Obecni na uroczystości Dziadkowie, nie kryli ogromnego wzruszenia, gdy ich wnuczęta słowami wyrażały ogromną miłość i wdzięczność do nich. Przedszkolaki podczas występu dziękowały za „magiczne czary”, które sprawiają, że obiad babci jest zawsze najlepszy, a nawet największa rana po upadku goi się, gdy dziadek przytuli i szepnie coś do ucha.

Dużo radości sprawił także rytmiczny taniec do utworu „Let’s twist again” oraz zabawa muzyczno-ruchowa „Maszynista zuch”. Wnuczęta zaśpiewały również gromkie ,,Sto lat” i wręczyły upominki wszystkim Babciom oraz Dziadkom. Prezentem dla nich był także słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

GALERIA: