28 kwietnia grupy taneczne działające przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu wraz z opiekunami wyruszyły do Płośnicy, aby po raz kolejny uczestniczyć w Dance Show Płośnica 2019. Tancerze pokazali klasę i zdobyli medale.

Gminę Kozłowo reprezentowały trzy grupy taneczne: „DUŻE DIABEŁKI”, „TWOB”, „MISS” oraz trzy dziewczynki w kategorii solo: Maria Makowska z Kownatek, Klaudia Stefańska z Kozłowa, Agata Czymerska z Kozłowa.

Atmosfera była piękna, wiele emocji i wzruszeń. Grupa „TWOB” zdobyła zaszczytne wyróżnienie „Nagroda Specjalna za Oryginalny Pomysł i Stworzenie Widowiska Scenicznego”.
W solówkach dziewczyny również pokazały klasę, stając na podium. Agata Czymerska -I miejsce, Klaudia Stefańska-III miejsce.

GCKiS serdecznie dziękuje dzieciakom, ale równie wielkie pokłony składa rodzicom, którzy wspierali nas podczas tej imprezy.

GALERIA: