20 maja w Szkole Podstawowej w Szkotowie odbędzie się Turniej szkół podstawowych w dwa ognie o puchar wójta Gminy Kozłowo.

CEL ZAWODÓW:
- Popularyzacja gier i zabaw wśród społeczności uczniowskiej
- Propagowanie rywalizacji sportowej jako model integracji środowiska uczniowskiego szkół podstawowych z gminy Kozłowo
- Zaspokajanie potrzeb ruchu
- Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie

MIEJSCE ZAWODÓW:
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Szkotowie

UCZESTNICY:
Prawo udziału w turnieju mają dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych z gminy Kozłowo z rocznika 2008 – 2006
Kategoria I – Dziewczęta z rocznika 2008 – 2006
Kategoria II – Chłopcy z rocznika 2008 – 2006

TERMIN:
20.05.2019 r. (poniedziałek) 

godzina 9:00 – 12:00

FORMA ZAWODÓW:
Rywalizacja międzyzespołowa rozgrywana będzie w systemie „każdy z każdym”, oddzielnie w danej kategorii.

PUNKTACJA:
Za zwycięstwo zespół w danej kategorii otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów
O kolejności zespołów w końcowej tabeli decyduje kolejno:
- Punktacja główna meczowa
- Suma małych punktów zdobyta podczas wszystkich spotkań

NAGRODY:
Miejsca od I do IV będą nagrodzone pucharami w kategoriach: Dziewcząt i Chłopców

ZGŁOSZENIA:
W zawodach biorą udział szkoły, które dokonają telefonicznego zgłoszenia swego uczestnictwa pod numerem telefonu 89 626-80-31 w godzinach 8:00 – 15:00, nie później niż do 10 maja (piątek) 2019 roku.

PRZEPISY GRY W USPORTOWIONE DWA OGNIE - MODYFIKACJA:

• Gra toczy się na boisku o wymiarach 18x9 m (boisko do siatkówki) podzielonym na dwie równe połowy. Poza boiskiem jest wytyczone jako przedłużenie linii autowych pole poruszania się ,,matek’’

 Gra odbywa się piłką do siatkówki Mikasa MVA Kids

• Czas gry 1x12 min

• Rywalizacja toczy się w dwóch kategoriach:

Kategoria I – Dziewczęta z rocznika 2008 – 2006,
Kategoria II – Chłopcy z rocznika 2008 – 2006.

• Zespół składa się z 8 zawodników danej kategorii, 6 zawodników/czek w polu, 1 kapitan „matka”, 1 rezerwowy.

• W składzie wyjściowym danej kategorii, dziewcząt lub chłopców, na boisku znajdują się zawodnicy z danych roczników – 2 x 2008, 2x 2007, 2x2006. 

• Kapitan „Matka” oraz zawodnik rezerwowy może być z rocznika 2008-2006

• Przed rozpoczęciem gry dokonuje się losowanie (zespół, który wygrał losowanie rozpoczyna grę, drugi zespół ma prawo wybrać połowę boiska).

• Grę rozpoczyna kapitan podaniem piłki do zawodnika z własnego zespołu.

• Zawodnikowi, który złapał piłkę zabrania się przekazania piłki innemu zawodnikowi swojego zespołu w przeciwnym wypadku następuje strata piłki.

• Zawodnikowi nie wolno przetrzymywać piłki w rękach dłużej niż 5 sekund.

• Jeżeli zawodnik rzucający piłkę przekroczy linię środkową w trakcie lub po oddaniu rzutu, następuje strata, piłka przechodzi na rzecz przeciwnika, (grę wznawiają ,,matki’’ zespołu przeciwnego).

• Jeżeli rzucona piłka przekroczy linie boczną ograniczającą pole gry, przechodzi ona na rzecz przeciwnika (grę wznawiają ,,matki’’ zespołu przeciwnego).

• Punkty z rzutu zdobywa się poprzez trafienie piłką zawodnika lub kilku zawodników zespołu przeciwnego, przy czym piłka po trafieniu musi upaść na podłoże (w przypadku, gdy odbita piłka jest złapana przez zawodnika tego samego zespołu punktu nie przyznaje się). Jeżeli piłka trafi więcej niż jednego zawodnika i następnie upadnie na podłoże to za każdego trafionego zawodnika przyznaje się jeden punkt. Po trafieniu zawodnika grę rozpoczyna zawodnik trafiony. Zdobycie punktu następuje również gdy zawodnik chwytając piłkę przekroczy linię boczną lub końcową.

• Punkt zdobywa również drużyna, której zawodnik złapał piłkę.

O systemie rozgrywek organizator informuje kierowników drużyn przed rozpoczęciem zawodów i w miarę możliwości uwzględnia prośby uczestników. Losowanie prowadzi się w obecności zainteresowanych. Ewentualne zmiany w/w ustaleń podczas zawodów wymagają akceptacji kierowników drużyn tzw. większością.