Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w dniu 16 marca 2017 r. w Kozłowie. Współorganizatorami Turnieju byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kozłowie i Urząd Gminy w Kozłowie.

Uczestnikami eliminacji gminnych turnieju byli uczniowie szkół podstawowych w: Zaborowie, Kozłowie, Rogożu i Szkotowie oraz uczniowie gimnazjów w: Szkotowie, Rogożu i Kozłowie. W eliminacjach gminnych turnieju wzięło udział 14 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych, w tym 8 w kategorii szkół podstawowych (grupa młodsza) i 6 w kategorii gimnazjów (grupa starsza). Uczniów biorących udział w eliminacjach gminnych turnieju oceniała komisja w składzie: bryg. PSP Zbigniew Słupski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, Zbigniew Tomasz Głuszek – Komendant Gminny Związku OSP RP w Kozłowie i Wiesław Dębski. Zestawy pytań pisemnych i ustnych na turniej przygotował druh Wiesław Dębski.

Zgodnie z regulaminem turnieju najpierw uczestnicy wzięli udział w eliminacjach pisemnych (testy i pytania otwarte), po których komisja wyłoniła po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy publicznie przed komisją odpowiadali na wylosowany zestaw pytań ustnych. Po ustnych rozgrywkach finałowych wyłonieni zostali zwycięzcy eliminacji gminnych turnieju w następującej kolejności: w grupie młodszej I miejsce zajęła Dagmara Żaglewska ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie, II miejsce – Aleksander Marcinkowski ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie i III miejsce – Natalia Lanckowska ze Szkoły Podstawowej w Rogożu, a w grupie starszej: I miejsce zajęła Natalia Semeniuk z Gimnazjum w Kozłowie, II miejsce – Weronika Sumicka z Gimnazjum w Kozłowie i III miejsce – Natalia Czacharowska z Gimnazjum w Szkotowie. Wymienieni zwycięzcy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody z rąk Bożeny Judyckiej reprezentującej Wójta Gminy Kozłowo i zarazem członka Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nidzicy.

Najlepsi uczestnicy turnieju, którzy w rozgrywkach gminnych zajęli I lub II miejsce w młodszej lub starszej grupie wiekowej, wezmą udział w powiatowych eliminacjach OTWP, które odbędą się w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Nidzicy.

Galeria (ilość zdjęć 13):