W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość „Absolwent Roku 2017”, podczas której najlepszym absolwentom wręczone zostały statuetki i listy pochwalne.

Tytuł „Absolwenta Roku” przyznaje się jednemu absolwentowi gimnazjum, który uzyskał na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania, a ponadto wykazał się szczególnymi osiągnięciami w konkursach i olimpiadach oraz wyróżnił się zaangażowaniem na rzecz środowiska szkolnego.

Tytuł Absolwenta Roku 2017 otrzymali:

  • Małgorzata Czerwińska – absolwentka Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu; średnia ocen 5,72
  • Adam Rudnicki – absolwent Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie; średnia ocen 5,33

Tytuł Absolwenta Roku w dziedzinie sportu otrzymała Dominika Łamejko – absolwentka Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie; średnia ocen 5,28.

Listy pochwalne otrzymali:

  • Wiktoria Kazimierska - absolwentka Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie; średnia ocen 5,06
  • Gabriela Krzesińska - absolwentka Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu; średnia ocen 5,50
  • Iga Pacuszka - absolwentka Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu; średnia ocen 5,11.

Statuetki „Absolwent Roku” i listy pochwalne wręczyły: Wójt Gminy Kozłowo Ewa Krzyżewska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Eidtner.

Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów i dobrych wyborów.

Galeria (ilość zdjęć 25)