We wrześniu uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie uczestniczyli w zorganizowanych przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski 17. Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki, które odbyły się na terenie miasteczka studenckiego Kortowo.  

Zwiedzając poszczególne wydziały uniwersyteckie, młodzież miała okazję wziąć udział w warsztatach z kamerą termowizyjną i drukarką 3D oraz zajęciach: „Bliżej chemii”, „Świat pod mikroskopem” „W pracowni histologa”. W Bibliotece Uniwersyteckiej Uczniowie obejrzeli wystawę „Ukradzione dzieciństwo”. Wycieczkę zorganizował nauczyciel fizyki Andrzej Tomporowski we współpracy z wychowawczyniami klas: Moniką Kwestarz i Anną Kozłowska.

GALERIA: