Z A P R O S Z E N IE

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach pt.

Wianki jesienne”

które odbędą się 15 października 2018 r. o godzinie 10ºº

w Klubie Integracji Społecznej w Kozłowie