W związku z planowanym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinasowane w bieżącym okresie programowania  (podejmowanie działalności gospodarczej START-UP, rozwijanie działalności gospodarczej, inkubator przetwórstwa lokalnego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, tworzenie sieci współpracy). Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Kozłowo

Data: 12.04.2019 r.

Godzina:  10.00

Program spotkania:

  1. Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poszczególnych konkursów
  2. Podstawowe dokumenty konkursowe
  3. Kwalifikowalność kosztów
  4. Procedura oceny wniosków
  5. Pytania