Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizujemy akcję bezpłatnej kastracji zwirząt. Dzięki dotacji pozyskanej z Fundacji Zwierz sterylkobus stanie pod gminą już w czerwcu.

Jeśli nasz wniosek uzyska dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, akcja zostanie powtórzona.

kastracja2024