Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009-2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny. Do wniosku obligatoryjnie powinny zostać dołączone:

  • formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka,
  • formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą,
  • oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej.

Wszystkie ddokumenty można pobrać ze strony www.gov.pl/krus

Wypełniony wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie do 7 czerwca 2024 r.

W 2024 OR KRUS w Olsztynie otrzymał do dyspozycji miejsca w turnusach:

  • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w terminie od 29 lipca do 18 sierpnia)
  • dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu
  • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu (w terminie od 11 sierpnia do 31 sierpnia) 
  • dla dzieci z chorobami układu oddechowego

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi. 

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną, indywidualny program rehabilitacyjny oraz opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Więcej informacji można uzyskać w jednostkach terenowych KRUS, pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerami telefonów: 89 545 48 03, 89 545 48 89