W dniu dzisiejszym (08.04.2021r.) w Urzędzie Gminy Kozłowo odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kozłowo - Marka Wolszczaka i Radnego Powiatu Nidzickiego - Jacka Jankowskiego z Radnym Sejmiku Wojewódzkiego - Patrykiem Kozłowskim.

Spotkanie 08 04 2021

Na spotkaniu Marek Wolszczak poruszył tematy związane z pozyskaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych m.in. dla obszarów popegeerowskich oraz możliwość pozyskania środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Patryk Kozłowski przedstawił możliwości i jego udział w pozyskaniu tych środków. Przedstawiciele Gminy i Powiatu oraz Radny Sejmiku zgodnie uznali, że środki ostatnio pozyskane przez powiat nidzicki w kwocie 10 mln zł znacznie wspomogą społeczeństwo oraz rozwój powiatu nidzickiego.

Radny powiatowy - Jacek Jankowski podkreślił i podziękował Patrykowi Kozłowskiemu za zaangażowanie w tworzeniu strategii partnerstwa powiatów: nidzickiego, działdowskiego, szczycieńskiego i piskiego. Strategia ta pozwoli wyodrębnić fundusze w nowej perspektywie Środków Unijnych na lata 2021-2027 tylko dla tych powiatów.