W gospodarstwie w Zybułtowie w gminie Grunwald utrzymującym ponad 17 tys. sztuk indyków, wykryto ognisko ptasiej grypy. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej– wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby określono również obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym znajduje się część Gminy Kozłowo tj. Browina, Turowo, Turówko, Wronowo.    

Jak wynika z komunikatu służb weterynaryjnych, ognisko wysoce zjadliwej grypy ptasiej H5N8 wyznaczono po uzyskaniu wyników badań otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Ptasia grypa to choroba wirusowa, stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi. Pod pojęciem ptasiej grypy kryją się różne podtypy wirusów różniące się zjadliwością i zakaźnością. U indyków z gospodarstwa w Zybułtowie stwierdzono podtyp wirusa H5N8 - należy on do szczepów zjadliwych, niestwarzających zagrożenia dla człowieka.

Na terenie całej gminy zakazuje się:

  • przemieszczania drobiu, piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym
  • wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie
  • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych
  • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób i inne ptaki,
  • wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

*na wszystkie te działania zgodę musi wyrazić powiatowy lekarz weterynarii