12 lutego podczas nadzwyczajnej sesji rady gminy w Kozłowie większość radnych podjęła uchwałę o utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie. To duży krok w kierunku zapewnienia seniorom opieki, na którą zasługują.

Mimo iż od początku stycznia Gmina podejmowała próby podpisania umowy na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy z Fundacją Itaj, prezes Ireneusz Kondrów nie podpisał umowy, co w konsekwencji spowodowało zamknięcie ŚDS. – Umowa była sporządzona przede wszystkim dla zabezpieczenia interesów seniorów. Według wytycznych wojewody sprzęt zakupiony z dotacji jest własnością Gminy, aby służył seniorom, niezależnie od tego, kto prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy. A z tym nie wiedzieć czemu prezes się nie zgadza, uważa, że sprzęt jest jego własnością, mimo iż na jego zakup nie wydał ani złotówki. I właśnie z tego powodu nie podpisał umowy – wyjaśnia wójt gminy Kozłowo.

Dom może nadal funkcjonować,

wszystko zależy od dobrej woli prezesa

Na nadzwyczajnej sesji rady gminy radni mieli wiele pytań, dotyczących funkcjonowania nowego ŚDS-u. – Procedura wymaga czasu, dlatego liczy się każdy dzień. Wcześniejsze podjęcie uchwały, oznacza wcześniejsze rozpoczęcie funkcjonowania ŚDS w Kozłowie – wyjaśnia wójt, Marek Wolszczak. Inny pogląd na całą sprawę miał prezes Fundacji Itaj, Ireneusz Kondrów. Mówił, że złożył staroście  propozycję przekazania mu w bezpłatne użyczenie budynku w Sarnowie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wójt zaproponował, żeby w takim razie Fundacja przekazała budynek Gminie na takich samych zasadach, jak powiatowi, a wtedy dom mógłby nadal funkcjonować w tym samym miejscu, a uczestnicy i pracownicy mogliby zostać w Sarnowie. Radni mówili, że skoro prezesowi tak leży na sercu dobro seniorów to powinien oddać budynek w użyczenie gminie i sprawa byłaby rozwiązana, a zajęcia zostałyby wznowione jeszcze w tym miesiącu. Niestety prezes nie odpowiedział i opuścił salę narad!

Mimo wszystkich emocji związanych z ŚDS, część radnych podjęła odpowiedzialną decyzję i zagłosowała za utworzeniem nowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzięki temu gmina może działać, a nie czekać z założonymi rękami.

Zgodnie z zapowiedzią Gmina Kozłowo wysłała do Fundacji Itaj przygotowaną umowę użyczenia budynku w Sarnowie pod działalność ŚDS. Jeśli prezes ją podpisze, dom w Sarnowie nadal będzie funkcjonował. 

– My nie chcemy przenosić uczestników, chcemy żeby zostali w Sarnowie. Teraz wszystko zależy od prezesa – wyjaśnia wójt.

umowa_uzyczenia.pdf