Towarzystwo Nasze Szwederowo organizuje zimowisko dla dzieci w „perle Borów Tucholskich” - Tleniu, w terminie: 20-29 stycznia 2020 r. (turnus 10-dniowy). Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa warmińsko -mazurskiego, z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Obiekt „PATRIA”, na którym realizowane są kolonie dla dzieci musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska.

 Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii. Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 299 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika ubezpieczony w KRUS).

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

W przypadku zainteresowania informacji szczegółowych udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie tel. 89-625-08-39, 89-625-08-42.

ferie 1

ferie 2