17 września odbyło się II posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Radni omówili sprawy bieżące oraz dowiedzieli się jak funkcjonuje Rada Seniorów w Nidzicy oraz Nidzicki Uniwersytet III Wieku.

Niedawno otrzymali akty mianowania na radnych i od razu wzięli się ostro do pracy. Kozłowsy seniorzy na swoją II sesję zaprosili nidzickich organizacji działających na rzecz seniorów. Halina Pyszko, przewodnicząca Rady Seniorów w Nidzicy opowiedziała, co udało im się zrealizować w czasie tej kadencji. – Naszym największym osiągnięciem jest utworzenie Nidzickiej Karty Seniora, z czego jesteśmy bardzo dumni. Mamy duże doświadczenie i różne pomysły, które często przedstawiamy władzy, ale niestety w większości wypadków nie są one realizowane – jak np. pchli targ – opowiadała przewodnicząca.

Ryszard Kumelski, członek zarządu NUTW przybliżył natomiast szczegóły działalności Uniwersytetu. Mówił o lektoratach językowych, pisaniu różnych projektów, wyjazdach na basen, działalności kabaretu, zespołu tanecznego czy chóru.  – Nasze stowarzyszenie liczy ponad 130 członków, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyście wy również do nas dołączyli – zachęcał.

Po wystąpieniach gości głos zabrał wójt Marek Wolszczak. Przedstawił radnym sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, omówił  realizowane inwestycje oraz zachęcił do współpracy. Przewodniczący Rady Gminy Alicja Hołubowicz zaznaczyła, że liczy na współpracę z radą seniorów przy opiniowaniu budżetu oraz w innych bieżących sprawach. – Zachęcam państwa do udziału w zebraniach sołeckich, na których rozdysponowuje się fundusz sołecki. Możecie tam zgłosić swoje potrzeby i współdecydować na co przeznaczane są te środki – mówiła.

Na koniec omówiono sprawy bieżące. Rozmawiano o drogach i działalności Klubu Seniora w Szkotowie.  

GALERIA: