Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie przystąpiła do projektu „Mała książka – wielki człowiek”. Zapraszamy dzieci urodzone w latach 2013-2016 do odwiedzenia biblioteki.
Mali czytelnicy otrzymają Wyprawkę Czytelniczą czyli: książkę „Pierwsze czytanki dla…”, poradnik dla rodziców „Książką połączeni czyli, przedszkolak idzie do biblioteki” i Kartę Małego Czytelnika.
Dziecko, gdy odwiedzi bibliotekę i wypożyczy chociaż jedną książkę z księgozbioru dziecięcego, każdorazowo otrzyma naklejkę na Kartę. Każde dziecko, które uzbiera 10 naklejek, otrzyma imienny dyplom, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania.