6 czerwca upłynął termin zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Kozłowie. Komisja doraźna powołana przez wójta sprawdziła czy zgłoszenia spełniają wymagania formalne i listę kandydatów przedłożyła wójtowi.

– Wnioski złożyło 20 kandydatów z różnych części gminy. Wszystkie były poprawne – wyjaśnia Marek Wolszczak. Zgodnie z regulaminem rady, pierwsze jej posiedzenie zwołuje wójt. – Radni – seniorzy spotkają się 17 lipca. Wtedy złożą uroczyste ślubowanie i wybiorą przewodniczącego – dodaje wójt.

Przypomnijmy najważniejsze założenia. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z 20 osób, a w jej skład wchodzą mieszkańcy gminy Kozłowo, którzy ukończyli 55 rok życia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Członkowie rady pełnią swoją funkcję społecznie i za udział w pracach nie otrzymują  żadnego wynagrodzenia.

Skład Rady Seniorów w Kozłowie

Anna Danuta Krzysztyniak

Halina Brodzińska

Teresa Bartwicka

Ryszard Krzykowski

Krystyna Krzyżak

Roman Zmysłowski

Andrzej Nowak

Bernarda Klimczak

Hanna Siemińska

Edward Sobotka

Tadeusz Świecik

Mieczysława Głogowska

Danuta Barańska

Danuta Sadowska

Janusz Cycen

Rajmund Ratajczyk

Danuta Dobies

Bożena Judycka

Jadwiga Rakowska

Jolanta Konarzewska