4 lutego w sali narad kozłowskiego urzędu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kozłowie, podczas którego wójt Marek Wolszczak podsumował ubiegły rok i przedstawił plany na 2019 rok.

- W 2018 roku w gminie Kozłowo czynnie działało pięć ochotniczych straży pożarnych, a nasze strażackie stowarzyszenia liczyły 140 członków, w tym: 122 członków zwyczajnych (119 mężczyzn i 3 kobiety), 9 członków wspierających,       i 9 członków honorowych – mówił Marek Wolszczak. Ze względu na niską dyspozycyjność strażaków oraz występujące braki w wyszkoleniu i badaniach lekarskich z podziału bojowego wyłączone były jednostki w Lipowie i Gołębiewie.

W 2018 roku przeprowadzono również szereg napraw, inwestycji oraz zakupów na rzecz OSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Szkotowie w ramach umowy z MSWiA zakupiła hełmy strażackie (4 szt.), kominiarki strażackie (6 szt.), rękawice strażackie (6 szt.). OSP w Sarnowie z dotacji na zadanie publiczne pt. ,,Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” dokonała remontu strażnicy. OSP w Kozłowie z dotacji na zadanie publiczne pt. ,,Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” zakupiła 2 szt. ubrania specjalnego i 2 szt. rękawic strażackich.

GALERIA: