Wójt Gminy Kozłowo o głasza nabór wniosków

na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kozłowo w 2019 roku. 

Szczegóły w Zarządzeniu Nr 105/2018 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kozłowo w 2019 r. - zobacz