W połowie października odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy w Lipowie. Nie zabrakło mieszkańców oraz przedstawicieli władz. W końcu każdy miał wkład w budowę świetlicy, która na pewno długo będzie służyła mieszkańcom.

Lipowo to miejscowość, w której mieszka wiele dzieci i młodzieży. Mieszkańcy chętnie angażują się w różne inicjatywy, biorą udział w konkursach, m.in. dożynkowych. Są aktywni na wielu polach, ale do tej pory nie mieli miejsca, gdzie mogliby się spotykać. Brakowało świetlicy. Wspólnie z władzami gminy podjęto więc decyzję o jej budowie. Na projekt przeznaczono środki z funduszu sołeckiego, a na budowę  środki z budżetu. – W tym roku środki z funduszu przeznaczyliśmy na zakup wyposażenia do świetlicy – mówi radny Andrzej Biller.

Długo wyczekiwana inwestycja się zakończyła, świetlica funkcjonuje blisko od miesiąca, a mieszkańcy są zadowoleni. – Takie inwestycje cieszą podwójnie, bo wiemy, że mieszkańcom na nim zależało i będą o nie dbać – mówi wójt Marek Wolszczak.

GALERIA: