-Kto się bawi?

-Wszyscy, my!

Pan Igor światło zgasza

i do tańca nas zaprasza.

Dziś zabawa jest na fest,

z tańca zrobią nam dziś test.

Hej, andrzejki! Hej, muzyka!

Każdy może dziś pobrykać.

Wróżby, pląsy i balony,

każdy jest zadowolony.

Hej, bawimy się dziś zdrowo,

bo to szkoła jest –Szkotowo.

GALERIA: