13 lutego nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego ze szkół w Gminie Kozłowo uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez Kasię Dulnik. Zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy pedagogów na temat aktywności fizycznej ich podopiecznych.

- Rozmawialiśmy o grach i zabawach w aspekcie psychologicznym, nie zapominając o elementach gimnastyki korekcyjnej. Zwracaliśmy uwagę na to, jak ważna jest ich atrakcyjność, zarówno dla dzieci, jak i osób prowadzących – wyjaśnia Kasia Dulnik.

Po zajęciach teoretycznych nauczyciele „stali się” dziećmi i spoglądali na świat z ich perspektywy. Bawili się na boisku, uczyli różnych gier i zabaw, które później będą mogli wykorzystać podczas zajęć w-f lub jako przerywniki, jeśli zauważą, że dzieci są już znudzone nauką.

GALERIA: