W uroczystościach zorganizowanych przez grono pedagogiczne i społeczność uczniowską uczestniczyła Wójt  Gminy Ewa Krzyżewska.

Już od 11 października br. zgodnie z tradycją społeczność szkolna w placówkach na terenie Gminy Kozłowo  obchodziła Dzień Edukacji Narodowej.

W uroczystościach zorganizowanych przez grono pedagogiczne i społeczność uczniowską uczestniczyła Wójt Gminy Ewa Krzyżewska, Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Eidtner oaz Kierownik GOPS Elżbieta Świgoń.

Podczas wystąpienia Wójt Ewa Krzyżewska wyraziła uznanie dla całej społeczności szkolnej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, za przekazywanie wiedzy i wychowanie dzieci i młodzieży. Podziękowała za całoroczną pracę, zaangażowanie i codzienny trud.

Uczniom życzyła wielu osiągnięć w nauce i właściwego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności.

Swoje słowa skierowała również do rodziców, życząc im satysfakcji ze współpracy ze szkołą jak również radości i zadowolenia z sukcesów swoich dzieci.

Ponadto Wójt Ewa Krzyżewska wręczyła Nagrody Wójta Gminy Kozłowo dyrektorom szkół, za to, że w sposób szczególny angażują się w swoją pracę i odnoszą liczne sukcesy zawodowe.

Podczas uroczystości nie zabrakło kwiatów i gratulacji, jak również zabawnej części artystycznej. Na scenie pojawili się uczniowie, którzy z lekkim przymrużeniem oka przeprowadzili zgromadzonych przez meandry szkolnego życia. Sceny podszyte humorem wywoływały uśmiech, chwilę zastanowienia oraz podziw dla młodych aktorów.

GALERIA ilość zdjęć 20: