Wyszukaj w serwisie
  Szukaj
Gmina

Aktywni w każdym wieku – w ŚDS „POBOŻE” w Szczepkowie Borowym
Poniedziałek, 24.08.2015

W poniedziałek 22 czerwca 2015 roku grupa seniorów i młodzieży z Gminy Kozłowo odwiedziła Środowiskowy Dom Samopomocy „Poboże” w Szczepkowie Borowym prowadzony przez Fundację ITAJ. Gościnni gospodarze zaprezentowali swoją placówkę. Był czas na nawiązanie przyjaźni i znajomości, wspólne śpiewanie i gimnastykę, którą poprowadził Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo, ale również sportowiec i trener taekwondo. Dla młodzieży uczestniczącej aktywnie, w [...]   więcej »Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania ,,Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie
Poniedziałek, 06.07.2015

Wójt Gminy Kozłowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania ,,Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie". Szczegóły konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozłowo - [...]   więcej »Strategia rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2016-2025
Środa, 22.04.2015

Urząd Gminy w Kozłowie przystąpił do opracowania Strategii rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2016-2025. Będzie to kluczowy dokument wyznaczający główne cele i kierunki działań służących rozwojowi gospodarczemu oraz poprawie jakości życia aż na dziesięć najbliższych lat. U podstaw rozwoju naszej wspólnoty powinny leżeć potrzeby, oczekiwania oraz spostrzeżenia mieszkańców dotyczące najbliższego otoczenia życia – wsi  i sołectwa, a także całej gminy. [...]   więcej »Informacja
Wtorek, 24.03.2015

  Urząd Gminy informuje mieszkańców ul. Leśnej w Kozłowie, że w związku ze zmianą administracyjną (nadanie nazwy ulicy na terenie  miejscowości Kozłowo) Rada Powiatu obniżyła opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z 54,00 zł na 7,00 zł. Obniżona opłata będzie obowiązywać od dnia 31.03.2015 r. do dnia 30 września 2015 r. Wójt Gminy Kozłowo Jacek Jankowski [...]   więcej »Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Piątek, 27.02.2015

Gmina Kozłowo informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozłowo" jest dotowana na podstawie umowy nr 00178/14/11032/OZ-LZ/D z dnia 23.06. lipca 2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze [...]   więcej »Budowa drogi S7 na odcinku Nidzica Południe – Napierki
Czwartek, 19.02.2015

p [...]   więcej »Informacja - projekt planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Kamionki i Dziurdziewo
Czwartek, 04.12.2014

W dniach od 11 grudnia 2014 do 2 stycznia 2015 w Urzędzie Gminy w Kozłowie zostanie wyłożony  do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo gmina Kozłowo oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Uwagi do planu można zgłaszać do 17 stycznia 2015 roku. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 roku o godz. [...]   więcej »Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozłowo
Poniedziałek, 02.12.2013

Gmina Kozłowo informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozłowo" jest dotowana na podstawie umowy nr 00191/13/11032/OZ-LZ/D z dnia 15 lipca 2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków [...]   więcej »Jubileusz złotych godów
Poniedziałek, 28.10.2013

W Urzędzie Gminy w Kozłowie 23 października br. jubileusz złotych godów obchodziło 12 par małżeńskich. Z tej okazji zostali uhonorowani  medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP. Odznaczenia te wręczył Wójt Gminy Jacek Jankowski oraz  Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Eidtner i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jan Skwarski.  Po odnowieniu przysięgi małżeńskiej były życzenia, gratulacje, kwiaty i upominki /ciepły koc i komplet [...]   więcej »Informacja
Piątek, 20.09.2013

Urząd Gminy informuje, że w związku ze zmianą administracyjną (nadanie nazw ulicom na terenie  miejscowości Kozłowo) Rada Powiatu obniżyła dla mieszkańców miejscowości Kozłowo opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z 54,50 zł na 7,50 zł. Obniżona opłata będzie obowiązywać od dnia 25.09.2013 r. przez okres 6 miesięcy. Wójt Gminy Kozłowo Jacek [...]   więcej »Harmonogram odbioru posegregowanych odpadów
Środa, 03.07.2013

[...]   więcej »Spotkanie informacyjne z sołtysami
Wtorek, 16.04.2013

   W dniu 10 kwietnia 2013 r.  w Urzędzie Gminy w Kozłowie odbyło się  kolejne z cyklicznych spotkań Wójta z sołtysami gminy Kozłowo. Do udziału w spotkaniu Wójt Jacek Jankowski zaprosił Przewodniczącą  Rady Gminy Alicję Eidtner, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy. Głównym tematem spotkania był nowy system odbioru śmieci od 1 lipca 2013 r.         W spotkaniu [...]   więcej »Kozłowo Ekonomia społeczna – spółdzielnie socjalne i własna działalność gospodarcza sposobem na życie
Czwartek, 15.11.2012

   W spotkaniu, które miało miejsce 8 listopada 2012 roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie uczestniczyło wiele osób bezrobotnych, przedsiębiorców, sołtysów, rolników wszystkich zainteresowanych zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej. Na zaproszenie Wójta Gminy Kozłowo przyjechali: Krzysztof Margol i Magdalena Pepłowska reprezentujący Nidzicką Fundację Rozwoju „NIDA”, Aleksandra Nowogórska, Dorota Dolińska i [...]   więcej »Koncepcja nadania nazw ulicom w miejscowości Kozłowo
Środa, 22.02.2012

Zgodnie z Uchwałą Nr X/71/2011 Rady Gminy w Kozłowie w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic , placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie gminy Kozłowo, rozpoczęła się procedura nadawania nazw ulicom w miejscowości Kozłowo. Więcej informacji na www.bip.kozlowo.pl - [...]   więcej »Dofinansowanie usuwania azbestu
Poniedziałek, 13.02.2012

Gmina Kozłowo chcąc pomóc swoim mieszkańcom w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących ich własność, planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na ich unieszkodliwienie. W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem w 2012 roku wsparcia finansowego w zakresie unieszkodliwienia wyrobów azbestowych, proszeni są o zgłaszanie się osobiście do [...]   więcej »Uwaga na tlenek węgla
Wtorek, 17.01.2012

        [...]   więcej »Wyjazd szkoleniowy dla rolników
Środa, 09.11.2011

Szanowni Rolnicy         Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby rolniczej OT w Szczytnie organizuje kolejny dwudniowy wyjazd szkoleniowy dla rolników do biogazowi rolniczej przy fermie bydła w Kalsku w województwie lubuskim. Całość kosztów związanych z udziałem w szkoleniu tj. przejazd autokarem, hotel oraz wyżywienie w całości pokryte zostanie przez Krajową Radę Izb Rolniczych oraz Państwowy Instytut Badawczy w Balicach. Uczestnicy szkolenia nie [...]   więcej »VI edycja konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy,,
Poniedziałek, 17.10.2011

Organizatorami szóstej edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury. Celem konkursu jest zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, opublikowanie ich w broszurze „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” oraz [...]   więcej »Spotkanie podożynkowe
Czwartek, 06.10.2011

  29 września br. – miesiąc po V Gminno-Parafialnych Dożynkach w Kozłowie, w miłej atmosferze przy ciastku i kawie, odbyło się spotkanie z udziałem starostów dożynek, zespołu śpiewaczego „Kozłowianki”, sołtysów i osób zaangażowanych w organizację dożynek, udzielających się w przygotowanie wieńców dożynkowych, stoisk, konkursu na „Najpiękniejszą Wieś w gminie Kozłowo w 2011 roku”, Gospodarzem spotkania był [...]   więcej »Godni naśladowania
Niedziela, 26.06.2011

   Pani Alicja Eidtner mieszkanka Gminy Kozłowo za działalność w środowisku lokalnym otrzymała  wyróżnienie w kategorii animator społeczny w wojewódzkim konkursie „Godni Naśladowania”.    Konkurs „Godni Naśladowania” organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych od 2004 roku. W roku 2011 objęty był honorowym patronatem Marszałka Województwa Jacka Protasa.    Podsumowanie VIII edycji konkursu „Godni [...]   więcej »Tytuły ,,Absolwenta Roku
Piątek, 17.06.2011

Już  po raz czwarty w Urzędzie Gminy w Kozłowie odbyła się uroczystość wręczenia tytułów „Absolwent Roku ”  i listów pochwalnych   najlepszym uczniom  szkół gminy Kozłowo .        W dniu 15 czerwca br. na zaproszenie Wójta Gminy Jacka Jankowskiego   wyróżnieni absolwenci przybyli na uroczystość  ze swoimi  rodzicami. Wśród zaproszonych osób  byli  także: [...]   więcej »Młodzi mieszkańcy gminy w Urzędzie
Piątek, 03.06.2011

    24 –osobowa grupa przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie wraz z wychowawczynią Karoliną Tchórzewską, w dniu 31 maja 2011 r. odwiedziła Urząd Gminy w Kozłowie.        Maluchy z zainteresowaniem zwiedziły Urząd Gminy i obserwowały pracę urzędników. Doskonale znały symbole Państwa Polskiego znajdujące się w pomieszczeniach Urzędu.   Na spotkaniu z Wójtem każdy wypowiedział swoje marzenia, kim [...]   więcej »OBCHODY DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINIE KOZŁOWO
Czwartek, 02.06.2011

   W dniu  26 maja 2011 roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego,  w której uczestniczyli: Zbigniew Włodkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, radny Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ludwik Ekiert – Starosta Nidzicki, radni Powiatu Nidzickiego i radni Gminy Kozłowo, sołtysi, dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek [...]   więcej »Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Piątek, 06.05.2011

[...]   więcej »90-te urodziny
Piątek, 22.04.2011

     22 kwietnia 2011 r. swoje 90 urodziny obchodzi jedna z najstarszych mieszkanek naszej gminy – Pani Jadwiga Klimaszewska z Kozłowa.    Z tej okazji delegacja Samorządu Gminy Kozłowo wraz z Wójtem Gminy Jackiem Jankowskim złożyła Szanownej Jubilatce  życzenia zdrowia, pomyślności i jeszcze długich lat życia.     Pani Jadwiga Klimaszewska pochodzi z Lubelszczyzny, natomiast do gminy Kozłowo przybyła 11.11.1985 r. z Niedziałek pow. [...]   więcej »Jubileusz złotych godów
Środa, 20.04.2011

14 kwietnia w Urzędzie Gminy w Kozłowie jubileusz złotych godów obchodziło 9 par małżeńskich. Z tej okazji zostali uhonorowani medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP. Odznaczenia te wręczył wójt gminy Jacek Jankowski, przewodnicząca Rady Gminy Alicja Eidtner oraz zastępca przewodniczącego Rady Gminy Jan Skwarski. Po odnowieniu przysięgi małżeńskiej były życzenia, gratulacje, kwiaty i upominki. Następnie przy lampce szampana oraz poczęstunku [...]   więcej »Dzień Kobiet w Sławce Wielkiej
Sobota, 19.03.2011

8 marca w świetlicy w Sławce Wielkiej licznie zgromadziły się mieszkanki tej miejscowości. Spotkania z okazji Dnia Kobiet są tam tradycją. Wszystkich zgromadzonych przywitał Radny Jan Skwarski. Wójt Gminy Kozłowo Jacek Jankowski podkreślił, jak ważną rolę pełnią kobiety i jak wyjątkowy jest ten dzień oraz złożył z tej okazji Paniom życzenia. Każda z Pań została obdarowana przez Panów kwiatkiem. Zespół Kozłowianki wykonał piosenki o kobietach dla kobiet. Nie [...]   więcej »Spotkanie z sołtysami
Poniedziałek, 07.03.2011

W dniu 1 marca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Kozłowie odbyło się ostatnie w obecnej kadencji spotkanie sołtysów. Gospodarzem spotkania był Jacek Jankowski Wójt Gminy, który na  uroczyste spotkanie zaprosił Alicję Eidtner  Przewodniczącą Rady Gminy, Kierowników referatów Urzędu Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych.    Po ciepłym przywitaniu Wójt Jacek Jankowski pokrótce podsumował współpracę z sołtysami, podkreślił [...]   więcej »100 lat w Sławce Małej
Poniedziałek, 07.03.2011

Henryk Jabłonowski mieszkaniec Sławki Małej gm. Kozłowo w piątek 25 lutego obchodził jubileusz 100 lat życia. W dniu swoich setnych urodzin goście odśpiewali mu „dwieście lat”. Jak każe chrześcijańska tradycja podniosła uroczystość na część jubilata rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Rozdrożu. 100 - latek mieszka z synem Tadeuszem, synową i wnuczętami. Jubilat z rodziną Na „ziemie odzyskane”, na Mazury przyjechał w 1947 roku do Łysakowa. W Sławce [...]   więcej »Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Poniedziałek, 07.02.2011

Pod koniec stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty , Kultury i Zdrowia, którego celem było  rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szkotowie w sprawie zmiany zarządzania biblioteką w Szkotowie  i zapoznanie się  ze stanem szkół w gminie Kozłowo.   Komisja wizytowała  wszystkie szkoły.   Aktualnie w gminie Kozłowo jest 6 szkół, w tym 1 zespół szkolno-przedszkolny, 2 zespoły szkół ( szkoła podstawowa i gimnazjum [...]   więcej »Charakterystyka Gminy
Środa, 30.12.2009

1. Położenie, powierzchnia, ludność.   Gmina Kozłowo położona jest w południowej części województwa warmińsko - mazurskiego w powiecie nidzickim. Gmina Kozłowo sąsiaduje z gminami : Działdowo, Iłowo, Janowiec Kościelny, Nidzica, Olsztynek, Grunwald i Dąbrówno. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 254 km2. Kształt obszaru zajmowanego przez gminę jest wydłużony południkowo. Układ funkcjonalno-przestrzenny dzieli gminę na dwie części : [...]   więcej »Kownatki mają swojego sołtysa i radę sołecką
Piątek, 21.01.2011

        Z dniem 1 stycznia 2011 roku  utworzone zostało  sołectwo Kownatki, które powstało z rozdzielenia sołectwa Szkotowo. Jest to dwudzieste dziewiąte sołectwo w gminie Kozłowo.             W dniu 20 stycznia odbyło się pierwsze zebranie nowego sołectwa, które dokonało wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem wybrana została Pani  Krystyna Kukwa, a do rady sołeckiej wybrano Panią [...]   więcej »Otwarcie świetlicy wiejskiej w Turówku
Środa, 17.11.2010

  Otwarcie świetlicy wiejskiej w Turówku W dniu 29 października 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Turówko. Na uroczystość przybyły władze gminy Kozłowo: Jacek Jankowski Wójt Gminy, Bożena Judycka Sekretarz Gminy, Elżbieta Świgoń kierownik GOPS, Barbara Szczepkowska Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie, Alicja Eidtner wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Romuald Tański Wiceprezes Izby Rolniczej, Marek Wolszczak kierownik [...]   więcej »Pierwsze spotkanie z Programu Aktywności Lokalnej
Środa, 17.11.2010

27-go października 2010 roku o godzinie 10.00 w Sławce Wielkiej odbyło się pierwsze z serii spotkań mieszkańców tej miejscowości, w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej. Program ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kozłowie w ramach środków pozyskanych z PO KL. Partnerem w jego realizacji jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”. Kilkuosobowa grupa mieszkanek Sławki Wielkiej będzie uczestniczyła m.in. w treningu zdrowia oraz [...]   więcej »Przekazanie agregatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie
Środa, 17.11.2010

Przekazanie agregatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie W dniu 27 października 2010 r. w remizie w Sarnowie Wójt Gminy Kozłowo Jacek Jankowski w obecności Inspektora Wiesława Dębskiego oraz grupy strażaków przekazał na ręce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie agregat prądotwórczy GEKO 2801.Urząd Gminy w Kozłowie przekazał z budżetu gminy na ten cel 1568,00 zł. Pozostałą część w kwocie 1000,00 zł dofinansował Związek Ochotniczych   Straży Pożarnych RP. Agregat [...]   więcej »XV Regionalny Festiwal Pieśni Wojskowej i Patriotycznej w Pieniężnie
Środa, 17.11.2010

XV Regionalny Festiwal Pieśni Wojskowej i Patriotycznej w Pieniężnie W sobotę 06 listopada 2010 r. o godz. 11 członkowie Zespołu Ludowego „Kozłowianki ”  w którego skład wchodzą : Jolanta Konarzewska, Ewa Krzyżewska, Danuta Dobies, Stanisława Krzesińska, Zofia Karabela, Magdalena Cekała, Jolanta Kaczyńska, Elżbieta Wiórkowska, Stefania Ciechańska, Krystyna Kowalska, Zenobia Borkowska oraz Elżbieta Lesińska pod kierownictwem Tadeusza Millera wzięły udział w  XV [...]   więcej »„Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie”
Środa, 17.11.2010

„Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie” Klasa V Szkoły Podstawowej w Kozłowie przystąpiła do realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego „ Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – otwarte jednostki policji” zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Nidzicy. W ramach realizacji programu 5 listopada 2010 roku uczniów klasy V Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary – Malewskiej odwiedzili policjanci :  mł. asp. Izabela Dembska oraz [...]   więcej »Wizyta 5 klasy w Urzedzie gminy
Wtorek, 05.10.2010

1 października w Urzędzie Gminy w Kozłowie miała miejsce wizyta uczniów klasy 5 z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozłowie. Uczniowie zostali oprowadzeni po wszystkich pokojach w Urzędzie, gdzie pracownicy danych referatów wyjaśniali im na czym polega ich praca. Młodzi goście byli zainteresowani każdym szczegółem funkcjonowania jednostki i zadawali wiele pytań związanych z pracą na danym stanowisku.  Po zapoznaniu się z pracą urzędu wójt Jacek Jankowski [...]   więcej »Gmina Kozłowo upamiętniła 600-lecie Bitwy pod Grunwaldem
Wtorek, 20.07.2010

      Kroniki podają, że przez północne tereny obecnej gminy Kozłowo wiódł szlak przemarszu wojsk króla Władysława Jagiełły podążających na pola Grunwaldu.         15 lipca 1410 roku we wczesnych godzinach rannych wojska Jagiełły przechodziły przez wieś Turowo. Miejscowość Turowo od wieków była ostoją polskości i katolicyzmu Nieprzypadkowe zatem było umiejscowienie tam tablicy upamiętniającej 600-lecie Szlaku [...]   więcej »MŁODZIEŻ Z GMINY KOZŁOWO NA OBOZIE SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWYM
Piątek, 02.07.2010

    W dniach od 28 czerwca do 11 lipca 2010 r. członkowie młodzieżowych drużyn z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w  Szkotowie, Lipowie, Januszkowie, Kozłowie i Gołębiewie przebywają na obozie szkoleniowo – wypoczynkowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach koło Jezioran. Zgodnie z wieloletnią tradycją młodzież szkoli się i wypoczywa na obozie organizowanym nad jeziorem Luterskim pod namiotami na leśnej polanie.     W kosztach uczestnictwa [...]   więcej »Absolwent Roku 2010
Piątek, 25.06.2010

Już  po raz trzeci w Urzędzie Gminy w Kozłowie odbyła się uroczystość wręczenia tytułów „Absolwent Roku ”  i listów pochwalnych   najlepszym uczniom  szkół gminy Kozłowo .      W dniu 23 czerwca 2010 r.  absolwenci przybyli ze swoimi  rodzicami. Wśród gości byli  także wychowawcy najlepszych uczniów i dyrektorzy szkół. Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Kozłowo Jacek [...]   więcej »Wizyta Arcybiskupa w Urzędzie Gminy w Kozłowie
Wtorek, 01.06.2010

    27 maja 2010 r. miała miejsce uroczysta wizyta Arcybiskupa Wojciecha Ziemby – Metropolity Warmińskiego, która rozpoczęła się w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kozłowie.    Następnie Arcybiskup gościł w Urzędzie Gminy. Na spotkaniu byli obecni proboszczowie lokalnych Parafii, radni gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy szkół. Na wstępie pan Wójt Jacek Jankowski przywitał zgromadzonych gości i przedstawił działalność [...]   więcej »Rekultywacja i rewitalizacja terenów pokopalnianych – aktualne problemy i sposoby ich rozwiązywania - seminarium i warsztaty
Środa, 28.04.2010

COIn Centrum Obsługi Inwestycji nieruchomości wraz z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie oraz Gmina Kozłowo serdecznie zapraszają na seminarium i warsztaty: Rekultywacja i rewitalizacja terenów pokopalnianych – aktualne problemy i sposoby ich rozwiązywania Szkolenie które odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2010 roku jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem podejmującym problematykę planistyki oraz uwarunkowań instytucjonalno prawnych i społecznych [...]   więcej »Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne ferie
Niedziela, 24.01.2010

W dniach od 13 do 19 stycznia 2010 r. nasi dzielnicowi – mł. asp. Grzegorz  Pietrzak i sierż. Krzysztof Miecznikowski – wraz z  Wójtem Gminy Kozłowo Jackiem Jankowskim odwiedzali wszystkie szkoły na terenie gminy, by w ramach akcji „ Bezpieczna droga do szkoły” wręczyć ponad 850 opasek odblaskowych  przedszkolakom, uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz pracownikom szkół.   Podczas spotkań omawiane były tematy [...]   więcej »Złote gody - 50-lecie pożycia małżeńskiego
Czwartek, 21.01.2010

19 stycznia w Urzędzie Gminy w Kozłowie jubileusz złotych godów obchodziło 9 par małżeńskich. Z tej okazji zostali uhonorowani medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP. Odznaczenia te wręczył wójt gminy Jacek Jankowski oraz v-ce przewodnicząca Rady Gminy Alicja Eidtner. Po odnowieniu przysięgi małżeńskiej były życzenia, gratulacje, kwiaty i upominki. Następnie przy lampce szampana oraz poczęstunku jubilaci wspominali wspólnie przeżyte [...]   więcej »Wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
Środa, 30.12.2009

   24 listopada w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” nadanych Państwu Barbarze  i Andrzejowi Orłowskim ze Sławki Wielkiej oraz Elżbiecie i Januszowi Cycen z Krokowa.  Medale przyznawane są przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień  rodzicom, których trzech lub więcej synów pełniło wzorowo służbę wojskową.  Państwo Cycenowie mogą być dumni, że  aż  [...]   więcej »Otwarcie- Moje Boisko 'Orlik 2012'
Środa, 23.12.2009

W dniu 22 grudnia 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk „Orlik 2012” wybudowanych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Zenon Lorek,  prezes Speed Sport Andrzej Rostkowski, Burmistrz Działdowa – Bronisław Mazurkiewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – Aleksandra Nowogórska, proboszcz Parafii Kozłowo ks. Andrzej Chędoszko, radni Rady Gminy w Kozłowie, [...]   więcej »Mikołajki
Poniedziałek, 21.12.2009

Ponieważ w tym roku święto tak oczekiwanego przez dzieci Świętego Mikołaja wypadło w niedzielę, do szkół na terenie Gminy Kozłowo zawitał on, w towarzystwie wójta gminy Kozłowo -  Jacka Jankowskiego, nieco wcześniej.   Chociaż dni były pochmurne i deszczowe, w niczym nie przypominające początku zimy, dzieci z niecierpliwością czekały na Mikołaja. Przygotowały dla niego wesołe wierszyki oraz laurki. Święty wypytywał je z kolei o osiągnięcia w nauce i zachowanie, rozdając [...]   więcej »Maria Zientara-Malewska patronem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie
Czwartek, 24.09.2009

18 września 2009 wpisał się już na stałe w historię Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie.  W ubiegły piątek nadano Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie imię Marii Zientary – Malewskiej.     Na uroczystej mszy świętej w miejscowej parafii został poświęcony sztandar szkoły. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz uczestników ceremonii na salę gimnastyczną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie.       Dekorację sali [...]   więcej »Dożynki 2009
Piątek, 11.09.2009

Tegoroczne ukoronowanie trudu rolników i dziękczynienie za zabrane polony rozpoczęło się przemarszem korowodu i tradycyjną msza świętą.    13 stoisk zostało przygotowanych przez wsie i sołectwa z terenu gminy Najpiękniejsze zdaniem oceniającego jury były stoiska Sławki Małej, Sarnowa i Turówka.       Do konkursu najpiękniejszy wieniec dożynkowy zostało zgłoszonych 12 przepięknych wieńców. Najpiękniejsze zdaniem oceniającego jury to wieńce [...]   więcej »Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Poniedziałek, 22.06.2009

     W sobotę 6 czerwca 2009 r.  w Szkotowie przeprowadzone zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Kozłowo i Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy. Zawody obserwowali: Ludwik Ekiert – Starosta Nidzicki, Stanisław Rabczyński – prezes ZOP Związku OSP RP w Nidzicy oraz st. kpt Zbigniew Słupski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w [...]   więcej »Wizyta przedszkolaków w Urzędzie Gminy w Kozłowie
Poniedziałek, 18.05.2009

Na zaproszenie Wójta  Jacka Jankowskiego w dniu 13 maja 2009 r. do Urzędu Gminy w Kozłowie przybyła prawie 50-osobowa grupa dzieci z Przedszkola w Kozłowie.             Przedszkolaki z zaciekawieniem przyglądały się jak powstaje dowód osobisty,  jak działa kserokopiarka czy fax, gdzie zawierane są związki małżeńskie, gdzie płaci się podatki i gdzie obradują radni i sołtysi. Przewodnikiem po poszczególnych stanowiskach  pracy [...]   więcej »KONKURS - Najpiękniejsza wieś w gminie Kozłowo w 2009 roku
Czwartek, 09.04.2009

Najpiękniejsza wieś w gminie Kozłowo w 2009 roku Najładniejsza posesja 24 marca 2009 r. miało miejsce spotkanie Wójta - Jacka Jankowskiego z sołtysami naszej gminy. Na spotkanie z sołtysami przybyli także: Iwona Sipczyńska – koordynator ds. oczyszczalni przydomowych, Konrad Sawicki z Polskiej Grupy Biogazowej, Marek Wolszczak i Grzegorz Mróz z Biura Powiatowego ARiMR w Nidzicy, Izabela Połomka z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego i Alicja Eidtner – [...]   więcej »Złote gody - 50-lecie pożycia małżeńskiego
Środa, 18.03.2009

     12 lutego w urzędzie gminy w Kozłowie jubileusz złotych godów obchodziło 9 par małżeńskich. Z tej okazji zostali uhonorowani medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP. Odznaczenia te wręczył wójt gminy Jacek Jankowski oraz v-ce przewodnicząca Rady Gminy Alicja Eidtner. Po odnowieniu przysięgi małżeńskiej były życzenia, gratulacje, kwiaty i upominki. Następnie przy lampce szampana oraz poczęstunku jubilaci wspominali [...]   więcej »Akcja oddawania krwi w Kozłowie
Środa, 11.03.2009

          W minioną sobotę (7marca)  w sali bankietowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie można było honorowo oddać krew. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W sumie w ciągu kilku godzin krew oddało 18 osób, co pozwoliło zasilić regionalny bank krwi  o ponad 8 litrów.                                 [...]   więcej »Zawiadomienie - zebranie wiejskie sołectwa Kozłowo
Piątek, 16.01.2009

[...]   więcej »Konferencja podsumowująca projekt ,,Edukacja szansą na rozwój – pilotaż”
Piątek, 19.12.2008

       18 grudnia 2008 r.  w Restauracji Biała w Nidzicy miała miejsce konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Edukacja szansą na rozwój – pilotaż”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich.     Projekt realizowany był w [...]   więcej »Zaproszenie do wypracowania zadań do Planu Odnowy Miejscowości Kozłowo.
Piątek, 05.12.2008

    Wójt Gminy Kozłowo serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców sołectwa Kozłowo na spotkanie mające na celu wypracowanie zadań do Planu Odnowy Miejscowości Kozłowo.     Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu to niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach [...]   więcej »„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM'' - gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Czwartek, 13.03.2008

  W dniu 12 marca 2008r. w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” Do eliminacji przystąpiło 21 uczniów w dwóch grupach wiekowych. Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji gminnych w składzie: aspirant PSP Ireneusz Sokołowski /przewodniczący/, Wiesław Dębski  /sekretarz/, Szczepan Długiński [...]   więcej »Radni wizytowali szkoły
Środa, 05.12.2007

    3 i 4 grudnia kozłowscy radni odwiedzili szkoły na terenie gminy. Spotkali się z uczniami i dyrektorami szkół, oglądali posesje szkolne,  poznawali potrzeby każdej z placówek.     Interesowali się stanem i wyposażeniem szkół, warunkami nauczania, dowożeniem oraz dożywianiem uczniów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy nastąpiło wiele zmian na korzyść naszych pociech uczęszczających do tutejszych szkół. We wszystkich szkołach [...]   więcej »Złote gody - 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Czwartek, 25.10.2007

    23 października 2007 roku w Urzędzie Gminy odbyło się wręczenie medali ,,za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla 10 par małżeńskich obchodzących Złote Gody.     Uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej wśród zgromadzonej rodziny oraz przyjaciół poprowadziła kierownik urzędu stanu cywilnego Grażyna Banaś. Medale, kwiaty oraz życzenia jubilaci odebrali z rąk wójta gminy Jacka Jankowskiego, [...]   więcej »Wykorzystanie komputera w gospodarstwie rolnym - relacja
Czwartek, 25.10.2007

    W miniony weekend (20-21 października.2007r.) Urząd Gminy w Kozłowie wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizował dwudniowe szkolenie w zakresie wykorzystania komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, w tym podstawy obsługi komputera. Szkolenie finansowane było ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich i [...]   więcej »Mleko w placówkach oświatowych - spotkanie informacyjne w Urzędzie Gminy w Kozłowie
Poniedziałek, 24.09.2007

    W miniony wtorek (18.09.2007r.) w Urzędzie Gminy w Kozłowie odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego z Olsztyna na temat możliwości skorzystania z programu Wspólnej Polityki Rolnej „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele placówek oświatowych z powiatu nidzickiego. Miało ono formę panelu dyskusyjnego co pozwoliło na [...]   więcej »Wykorzystanie komputera w gospodarstwie rolnym - szkolenie
Środa, 01.08.2007

    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Urząd Gminy w Kozłowie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. Wykorzystania komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, w tym podstawy obsługi komputera.   Celem szkolenia jest przekazanie rolnikom wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, w tym także podstawy obsługi komputera. W [...]   więcej »Dożynki 2007
Środa, 12.09.2007

[...]   więcej »Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Rolnictwie
Czwartek, 09.08.2007

    07 sierpnia 2007 w Urzędzie Miasta w Nidzicy odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie zorganizowana przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Uczestniczyli w niej młodzi rolnicy w wieku 17-35 lat z terenu powiatu nidzickiego. Olimpiada przebiegała dwuetapowo. Pierwsza część pisemna składała się z testu , druga część ustna – uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania. Zakres pytań obejmował  zagadnienia: [...]   więcej »Srebrny Laur Edukacji Samorządowej
Czwartek, 02.08.2007

    Gmina Kozłowo stanęła do I edycji konkursu o ,,Laur Edukacji Samorządowej” w województwie warmińsko-mazurskim. Decyzją kapituły konkursowej Urząd Gminy w Kozłowie zdobył Srebrny Laur Edukacji Samorządowej. Złoty laur przypadł Urzędowi Gminy w Łukcie, brązowy laur zdobył Urząd Gminy i Miasta Bisztynek.     Konkurs organizowany był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie pod honorowym patronatem Marszałka [...]   więcej »Partnerstwo Publiczno Prywatne - warsztaty
Poniedziałek, 18.06.2007

    W dniu 14 czerwca 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy Kozłowo odbyły się warsztaty w zakresie współpracy władz publicznych z sektorem prywatnym w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).     Partnerstwo Publiczno – Prywatne jest formą współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań publicznych przez podmioty prywatne lub z ich udziałem. Partnerstwo oznacza taką relację, której istotą jest [...]   więcej »IX Warmińsko Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem: ,,Rodzina a ekonomia”
Wtorek, 05.06.2007

    Tegoroczny temat związany jest  z podstawowymi prawami rodziny do godnego życia i rozwoju. „Ekonomia a rodzina” – to hasło kryje w sobie nie tylko pracę, karierę, wykształcenie, bezrobocie, budżet rodziny, ale także brak czasu dla rodziny, zaniedbania w dziedzinie wychowania oraz wiele innych tematów.      W ramach IX obchodów Dni Rodziny w Szkole Podstawowej w Zaborowie 25 maja 2007r. dzieci przygotowały program [...]   więcej »Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Wtorek, 15.05.2007

        POWIATOWE   OBCHODY    DNIA STRAŻAKA   20 MAJA 2007r. GODZ. 1300 - Uroczysta Msza Święta   GODZ. 1400 - Akademia okolicznościowa                         (boisko osiedlowe) wystąpenia wręczenie odznaczeń występ uczniów  Zespołu Szkół w Kozłowie [...]   więcej »Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim
Piątek, 04.05.2007

Urząd Gminy w Kozłowie otrzymał od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na prowadzenie „Klubu Integracji Społecznej w środowisku wiejskim”. Koordynatorem działań w ramach Klubu Integracji Społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie. Projekt kierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, bez  prawa do zasiłku, pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy, z uwzględnieniem rodzin długotrwale korzystających ze świadczeń [...]   więcej »„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM'' - eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Czwartek, 29.03.2007

     W dniu 28 marca 2007r. w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Do eliminacji przystąpiło 18 uczniów w dwóch grupach wiekowych. Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji gminnych w składzie: st. kpt  Zbigniew Słupski /przewodniczący/, Bożena Judycka  /sekretarz/, [...]   więcej »Wymień swój dowód osobisty już dziś!
Środa, 02.04.2008

Książeczkowe dowody osobiste straciły ważność z dniem 31 marca 2008 r. Zdecydowana większość obywateli ma już nowy dowód osobisty.     W kwietniu 2007 r. do wymiany pozostawało około 10 mln książeczkowych dowodów osobistych. Na skutek szeroko zakrojonej akcji wymiany dowodów osobistych, podjętej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, do końca 2007 r. wymiany książeczkowego dowodu osobistego dokonało około 8 mln obywateli. W ramach akcji organy [...]   więcej »
Urząd Gminy w Kozłowie 13-124 Kozłowo, ul. Mazurska 3, tel./fax (89) 626 75 05 / 02, e-mail: gmina@kozlowo.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X