W tym roku na Warmii i Mazurach już po raz kolejny samorząd województwa, a także szereg samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych przystępuje do podejmowania Ogólnoświatowej Kampanii mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.

Kampania „Biała Wstążka” została zapoczątkowana w 1991 roku w Kanadzie i prowadzona jest w 55 krajach. Jedną z inicjatyw jest zorganizowanie w regionie tzw. „Drzwi Otwartych” .

W roku bieżącym wydarzenie to będzie miało miejsce 5 grudnia.
W tym dniu w instytucjach, które włączyły się do Kampanii ofiary przemocy w rodzinie będą mogły otrzymać pomoc i pełną informację o przysługujących im prawach.

Wśród instytucji, które włączyły się do Kampanii jest również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie.
Sobota 5 grudnia 2015 roku 9.00-12.00 „DRZWI OTWARTE” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie.