W poniedziałek 6 lipca 2015 roku 10-cio osobowa grupa mieszkańców naszej gminy rozpoczęła realizację Programu Aktywizacja i Integracja.

Jest to nowa forma, która daje możliwość aktywizacji osób bezrobotnych, dla których ustalony został przez pracowników urzędu pracy profil pomocy III.

W ramach programu beneficjenci uczestniczyli w zajęciach z komunikacji interpersonalnej, planowania i zarządzania budżetem domowym, autoprezentacji i poczucia własnej wartości oraz realizowali program prac społecznie użytecznych.

Porozumienie w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja zawarte zostało przez Wójta Gminy Kozłowo Jacka Jankowskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Aleksandrę Nowogórską, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Część I programu trwała do 31 sierpnia, natomiast od 9 września zajęcia są kontynuowane w poszerzonej formie.

Życzymy wytrwałości i sukcesów na rynku pracy.

Galeria (ilość zdjęć 7)