Do kogo skierowany jest projekt?

Do osób zamieszkałych w woj. warmińsko – mazurskim (w subregionie: olsztyńskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, szczycieńskim), w wieku od 15-30 lat, zamieszkałych w powiecie warmińsko-mazurskim, które należą do grupy osób:

- bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (bezrobotna lub bierna zawodowo nieuczestnicząca w kształceniu formalnym - stacjonarnym oraz szkoleniu w ostatnich 4 tygodniach);

-  pracujących, spełniających jeden z warunków:

zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (umowy zawartej na czas określony, która upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy);

zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych;

 ubodzy pracjący, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej;

- imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny.

Forma wsparcia:

  1. wsparcie doradcze – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz warsztaty grupowe;
  2. wsparcie psychologa – indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane min. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;
  3. bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uwzględniające zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców, stypendium szkoleniowe 6,78 zł za godzinę udziału w szkoleniu;
  4. refundacja kosztów za zapewnienie opieki nad osobą zależną;
  5. pośrednictwo pracy – ciągły kontakt z pośrednikiem pracy poprzez elastyczne godziny pracy, aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy/stażu, wyszukiwanie ofert pracy, stały kontakt z pracodawcami itp.;
  6. płatne staże zawodowe – propozycja stażu zawodowego powiązanego z tematyką szkoleń zawodowych. Miejsca stażowe będą poszukiwane przy pomocy pośrednika pracy. Czas trwania stażu od 3 do 6 miesięcy.

Lista bezpłatnych szkoleń:

- pracownik biurowy ECDL

- specjalista ds. kadr i płac z modułem komputerowym

-kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

-spawacz

- operator wózków jezdniowych I WJO

- operator ładowarek jednonaczyniowych

- operator koparkoładowarki

- operator ładowarek

- elektryk

- tester manualny ISTQB

- operator przecinarek do nawierzchni dróg

-walce drogowe

-prace na wysokości metodą dostępu linowego

- rusztowania budowlano-montażowe metalowe

- obsługa podestów ruchomych

-obsługa suwnic

- stolarz meblowy

- monter mikro i małej instalacji OZE - systemy fotowoltaiczne

 

ZAPRASZAMY!

Rekrutacja otwarta OD WRZEŚNIA 2018 DO MARCA 2020

Biuro Projektu ProEco One Sp. z o. o.

al. Gen. Władysława Sikorskiego 23 pokój 15, 10-088 Olsztyn 

(siedziba Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka)

Biuro czynne: pon.- pt., wgodz. 8,00-16,00

tel. kom: 538 324 758, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.proecoone.com/projekty-ue/dobrystart

 

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020