Zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/2021 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 22 grudnia 2021 r.  w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Kozłowie
w roku 2022 w zamian za święto przypadające w sobotę dzień 7 stycznia 2022 r. został ustalony dniem wolnym od pracy
dla pracowników Urzędu Gminy w Kozłowie. W związku z powyższym dnia 7 stycznia 2022 r. (piątek)  Urząd Gminy w Kozłowie będzie nieczynny.

W przypadku nagłych zdarzeń z zakresu spraw USC  proszę o kontakt telefoniczny 508-227-109.
z poważaniem

Wójt Gminy Kozłowo
/-/ Marek Wolszczak