Informacja

 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego zlokalizowano następująco:

  • w Nidzicy - stały punkt będzie prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie,
  • w Kozłowie, Janowcu Kościelnym i Janowie – „mobilny” punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowej wyłanianej corocznie w otwartym konkursie ofert.

Szczegółowy harmonogram działania punktów:

  1. Punkt w Nidzicy:

Nidzica – lokal w  budynku   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy  Społecznej w  Nidzicy,  ul. Kolejowa 5,

Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00

  1. Punkty w Kozłowie, Janowcu Kościelnym, Janowie:

Kozłowo – lokal w Urzędzie Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3,

Czynny: poniedziałek – wtorek  w  godzinach od 14.00 do 18.00

Janowiec Kościelny – lokal w budynku Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym

Czynny:  środa i czwartek w godzinach od 12.30 do 16.30

Janowo - lokal w  budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60

Czynny: piątek w godzinach od 9.00 do 13.00