Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany
od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku

 

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
jest obowiązkowy.
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 
Pełne informacje o spisie
(m.in. aplikacja spisowa, infolinia, sprawdzenie tożsamości rachmistrza) na:
https://spis.gov.pl/
 

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Metody przekazywania danych:
  • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS (tzw. samospis internetowy);
  • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
  • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
 
Potrzebujesz pomocy, chciałbyś dokonać samospisu w Gminnym Biurze Spisowym,
zapraszamy do kontaktu:
(89) 625-08-28 - Karol Malonek
(89) 625-08-15 - Natalia Masiak
 
Zapraszamy do udziału
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021!