8 maja odbyła się 8 sesja rady gminy. Radni podjęli 11 uchwał. Jedną z nich było przyznanie tytułu Zasłużony dla Gminy Kozłowo – Bożenie Judyckiej.

Po wysłuchaniu sprawozdania z międzysesyjnej działalności wójta radni przeszli do głosowania nad uchwałami. Zatwierdzili zmiany w tegorocznym budżecie gminy, które były związane m.in. z przyznanymi dotacjami na funkcjonowanie Klubu Senior + w Szkotowie oraz przebudową drogi Szkotowo –Michałki (etap II). Wyrazili zgodę na zawarcie umowy dzierżawy oraz  przejęcia nieruchomości oraz jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia kolejnej edycji konkursu „Aktywna Wieś w Gminie Kozłowo”.

W związku z ujęciem w budżecie powiatu inwestycji, o które wnioskował Jacek Jankowski, radni podjęli również uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu nidzickiego:

- 20 440,08 zł  na przebudowę drogi powiatowej w Sławce Małej

- 10.000,00 zł  na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gołębiewie

- 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kościelnej w Kozłowie