14 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja rady gminy, na której radni podjęli uczwałę w sprawie dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - Gmina stoi murem za mieszkańcami, dlatego jeszcze raz przyjrzeliśmy się budżetowi i zdecydowaliśmy się zostawić dopłaty na dotychczasowym poziomie - mówił wójt Marek Wolszczak.

Tuż przed rozpoczęciem sesji wójt Marek Wolszczak , jego zastępca Jacek Jankowski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Małgorzata Krzyżewska oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń złożyli przewodniczącej rady Alicji Hołubowicz serdeczne życzenia urodzinowe oraz wręczyli róże. Radni zaśpiewali natomiast STO LAT!

Przed podjęciem uchwały o dopłatach wójt wytłumaczył, że wspólnie ze skarbnikiem jeszcze raz przyjrzeli się budżetowi i po dokładnej analizie stwierdzili, że budżet powinien wytrzymać pozostawienie dopłat na tym samym poziomie, co w 2018 roku. - Jeśli pobór wody będzie podobny, to kwota, którą zabezpieczyliśmy w budżecie powinna być wystarczająca, będziemy to jednak na bieżąco monitorować - mówił.

Zaznaczył, że Gmina stoi murem za mieszkańcami. - Udowodniliśmy to już w 2017 roku. Kiedy stawki za wodę i ścieki drastycznie wzrosły, to gmina wzięła na siebie największy ciężar i poniosła największe koszty - tłumaczył. Poza tym gmina i spółka na bieżoco monitorują jakość wody i stan sieci.

Radni uchwały podjęli jednogłośnie.

Cena 1 m3 wody: 5,84 zł

dopłata gminy: 2,54 zł

Cena 1 m3 ścieków: 9,79 zł

dopłata gminy: 4,36 zł

*stawki netto

GALERIA: