22 stycznia tuż po wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady gminy odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie.

Radni podjęli trzy uchwały. Dotyczącą zmian w budżecie na 2019 rok spowodowaną koniecznością przesunięcia środków, zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową oraz zatwierdzającą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek w Górowie.

Przy podejmowaniu wszystkich 3 uchwał byli jednomyślni.