Wzorem lat ubiegłych seniorzy z Kozłowa w kwietniu sprzątali swoją miejscowość. W ten sposób dbają o czystość i obchodzą Dzień Ziemi. Seniorów aktywnie wspierali Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, Zastępca Wójta Jacek Jankowski, młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Dzień 23 kwietnia spędzili bardzo pracowicie. Po dokonaniu podziału na rejony, seniorzy wraz z pracownikami i uczniami, zaopatrzeni w rękawiczki i worki na śmieci udali się w teren w celu pozbierania rozrzuconych śmieci. Porządkowano tereny na poboczach dróg, skwerkach, chodnikach, placach zabaw oraz wokół sklepów i instytucji. Sprzątanie prowadzono z jednoczesną segregacją śmieci. Taka akcja jest dowodem na to, że wszyscy lubimy działać. Jest to także wspólna lekcja poszanowania środowiska i jego zasobów, a zarazem dobra okazja do inicjowania działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

GALERIA: