14 lutego uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie, którzy dzięki swojej systematycznej pracy w I półroczu uzyskali najlepsze wyniki w nauce i 100% frekwencję, uczestniczyli w wyjeździe na lodowisko do Działdowa.

Nagrodę będącą wyrazami uznania za wkład i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy i umiejętności ufundował Marek Wolszczak, Wójt Gminy Kozłowo. 

GALERIA: