72 uczniów z Gminy Kozłowo jest uprawnionych do napisania egzaminu ósmoklasisty. 16 czerwca napiszą test z języka polskiego, 17 czerwca z matematyki, a dzień później zmierzą się z językiem obcym.

- Zorganizowanie egzaminu wyglądało nieco inaczej niż rok wcześniej. Dyrektorzy musieli dostosować się do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, które w dużej mierze są ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i komisji egzaminacyjnej – mówi wójt Marek Wolszczak. Uczniowie zostali podzieleni na mniejsze grupy i egzaminy będą pisać nawet w kilku klasach jednocześnie. Sale, w których będą odbywały się egzaminy będą wcześniej poddane dezynfekcji. Uczniowie usiądą w ławkach, między którymi będzie min. 1,5 m odległości. Ósmoklasiści będą musieli przyjść na egzamin w maseczkach, ale będą je mogli zdjąć w momencie, kiedy usiądą w ławkach i dostaną arkusze egzaminacyjne. Obowiązkowo będą musieli je z powrotem zakładać przy kontakcie z nauczycielem z zespołu nadzorującego. Uczniowie powinni przyjść na egzamin z własnymi przyborami, bez telefonów i rzeczy osobistych. Członkowie zespołów nadzorujących podczas egzaminu będą w maseczkach lub przyłbicach oraz w rękawicach.

Harmonogram dowozu uczniów będzie zamieszczony na stronach internetowych szkół.

16 czerwca – język polski

17 czerwca – matematyka

18 czerwca – język obcy