To, co jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe, stało się faktem i funkcjonuje coraz lepiej. Wymagało to jednak dużego wkładu pracy zarówno gminy, jako organu prowadzącego, dyrekcji szkół, nauczycieli oraz dzieci i rodziców. I choć nauka zdalna jest możliwa, to wszyscy marzą już o tym, aby powrócić do szkół, spotkać się z przyjaciółmi, a nawet napisać tradycyjną kartkówkę.

W połowie marca szkoły z terenu gminy Kozłowo rozpoczęły działania mające na celu zapewnienie wszystkim uczniom i wychowankom dostępu do edukacji i rozwoju w nowej sytuacji, jaką jest pandemia COVID-19. - Musieliśmy się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, co wcale nie było proste. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii, dostępnych platform internetowych, zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów i rodziców stworzyliśmy system, który się sprawdza – mówi wójt Marek Wolszczak.

Zajęcia odbywają się codziennie

Nauczyciele ze wszystkich szczebli edukacji są w stałym kontakcie z uczniami oraz ich rodzicami. Komunikują się telefonicznie, mailowo oraz za pomocą różnych komunikatorów. Nauczyciele codziennie dostarczają uczniom materiały do nauki, zadania do przygotowania oraz przesyłają linki do nagranych przez siebie filmików czy innych materiałów edukacyjnych. W maju ten wachlarz dostępnych metod edukacji został wzbogacony o lekcje na żywo w systemie on-line, które nauczyciele prowadzą wykorzystując aplikację ZOOM. ­Opracowano szczegółowy plan zajęć dla poszczególnych klas, uwzględniając możliwości uczniów z rodzin wielodzietnych. Rodzinom najbardziej potrzebującym wsparcia wypożyczono do nauki zdalnej narzędzia multimedialne – mówi dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozłowie, Mirosława Ostrowska.

Nie zapominają o klasówkach

W trakcie całego okresu nauki zdalnej uczniowie są na bieżąco oceniani na podstawie prac, zadań i aktywności zlecanych przez nauczycieli. Piszą nawet prace klasowe, wykorzystując do tego różne strony internetowe i wideokonferencje. Organizowane są rozmaite akcje: sprzątanie świata, dzień flagi, nauka matematyki przez gotowanie, które uczniowie wykonują we własnych domach. Efekty ich pracy można zobaczyć na profilach facebookowych naszych szkół. - By wesprzeć uczniów i rodziców w tym trudnym okresie pedagog szkolny stworzył „Kącik dobrych rad” , w którym umieszcza informacje jak radzić sobie ze stresem i nauką w tych trudnych czasach. Do działań pedagoga włączył się również nauczyciel biblioteki, który zachęca uczniów do czytelnictwa przesyłając ciekawe pozycje do czytania – mówi dyrektor szkotowskiej szkoły, Beata Wasilewska. Uczniowie biorą również udział w różnych konkursach i zabawach online. Te wszystkie działania są oceniane i zgodnie z obowiązującymi przepisane będą brane pod uwagę przy wystawianiu ocen na koniec roku szkolnego.

W szkołach pusto, ale prace trwają

Okres, w którym w szkołach nie ma uczniów dyrektorzy wykorzystują na większe i mniejsze prace remontowo - porządkowe. W Zaborowie przeprowadzono gruntowne sprzątanie i dezynfekcję wszystkich klas, korytarzy, łazienek, szatni i innych pomieszczeń. Wiosenne porządki wykonano również wokół szkoły. W Rogożu wymieniono sieć elektryczną w sali nr 4, a wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali gimnastycznej nadal trwa. W Kozłowie natomiast wyremontowano gabinet pedagoga i salę lekcyjną, którą dostosowano do występów artystycznych i zajęć multimedialnych. Odświeżono również pokój nauczycielski i pomieszczenia w hali sportowej.