30 kwietnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie zaprezentowano wyniki autoewaluacji działań programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Najmłodsi uczniowie przygotowali krótki program artystyczny, w którym zaprezentowali, co jest zdrowe, a co nie. Harcerze zaangażowani w projekt opowiedzieli natomiast, czym zajmowali się przez ostatni rok i jak projekt jednoczył mieszkańców we wspólnych działaniach.

Zaprezentowano również 2 filmy, które w telegraficznym skrócie przedstawiły najważniejsze działania. I mimo iż można by się nad tym rozwodzić godzinami, to koordynatorka projektu w sposób zwięzły przedstawiła najważniejsze założenia. Powiedziała, jakie są mocne i słabe strony szkoły, co zrobiono i co jeszcze należy zmienić.

Osiągniętych  rezultatów pogratulował wójt Marek Wolszczak oraz osoby zaangażowane w działania. Dyrektor szkoły Mirosława Ostrowska podziękowała natomiast swojej poprzedniczce, która rozpoczęła całą akcję.

Szkoła uzyskała pozytywną opinię i ma szansę na uzyskanie Ogólnopolskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

GALERIA: